Informace pro klienty

Nedávno řada západních analytických firem vypracovala studii trhu s nemovitostmi v České republice o jejich investiční přitažlivosti. Odpověď byla jednomyslná. Nemovitosti v České republice dnes představují vážný zájem pro investory. Přístup na trh pro investory zaručuje příznivé investiční klima, nedotknutelnost soukromého vlastnictví, pokračující trend zvyšuje hodnotu nemovitosti a nadměrná poptávka po vysoce kvalitních nemovitostech nad jejich návrhem a je určitě pro potenciální investory v České nemovitosti velmi zajímavým objektem pro investice.
Mezi nejzajímavější možnosti patří výstavba komerčních (domy, noční kluby, restaurace, módní diskotéky) a obytných (rodinné domy a byty) objektů. Trendem je koupě nemovitostí cizinci, včetně Rusů, kteří kupují malé pozemky (500-700 m2) a výstavby domů určených k prodeji. Přitom již postavené domy nikdo nechce prodat, ale spíše je dát do pronájmu. Faktem je, že průměrný roční nárůst nákladů na nemovitosti v Praze je 3-12 %.
Většina z těch, kteří chtějí žít v České republice, si položí otázku, jaký druh obchodní aktivity má smysl si ho kupovat.
Většina zahraničních společností specializující se na analýzu trendů na českém trhu se dohodly, že na tuto dobu zdaleka nejvíce zajímavé, spolehlivé a ziskové podnikání v České republice, jsou různých typů investice do českého trhu s nemovitostmi. Existuje několik desítek obvodů, které generují reálný zisk. Jedním z nich je výstavba rodinných domů v Praze nebo v její blízkosti.
Průměrné náklady na výstavbu domu (včetně pozemků a právní doklady) tvoří 70 – 150 t. euro. Další možností podnikání je výstavba panelových domů s následujícím prodejem bytů.
Největší poptávkou na místním trhu jsou malé byty 2+1(2 pokoje a kuchyně). Na tyto byty je fronta realitních kanceláří, které chtějí získat právo je prodat. Největším problémem je však najít vhodný pozemek. Na to ujde lví podíl času. Sama stavba trvá 6 měsíců. Následné vyřízení právních dokladů - 3 měsíce.

K dnešnímu dni je v České republice také k dispozici hypotéka pro cizince. To bylo možné díky příznivých změnám pravidel úvěrů v bankovním systému České republiky, které vznikly po vstupu České republiky do EU.

Jestliže jste již obeznámeni s podmínkami nákupu nemovitostí, tak víte, že nemovitosti kupují cizinci bez povolení k trvalému pobytu, výhradně na právnické osoby (firmy). Ve většině případů, příjemcem půjčky se stává nová, speciálně založená právnická osoba (firma), která získává majetek, a v některých případech financování je to i jednotlivec, zakladatel firmy (v závislosti na vybrané bance).>


Hlavní parametry hypotečních úvěrů

1. funkční období půjčky.

Úvěr se poskytuje na dobu od 5 do 30 let, s možností mimořádné platby bez sankce během resuspenze úrokové sazby a splacení už po 1 roce.

2. fixace, resuspenze úrokové sazby.

Stanovení úrokové sazby a období, během kterého máte pevnou sazbu, banka nemá právo změnit. Sazba je ustanovena na 1-5, 10, 15 let. Tato podmínka je zárukou finančního zabezpečení, protože je chráněno před zvýšením úrokových sazeb. Každé prodloužení o 1 rok zvýší sazbu v průměru o 0,3 %.

Resuspenze je moment změny úrokové sazby bankou v posledním platném dni. Do tohoto data připraví banka předem (v průměru 14 dní před vypršením platnosti fixace) návrh na budoucí hodnotu. Pokud nejste spokojeni s novým návrhem, máte právo jít do jiné banky s výhodnějšími podmínkami a podepsat novou půjčku na splacení hypotéky, nebo ji splatit sami.

3. úroková sazba hypoték v České republice.

Úrokové sazby závisí na tržních podmínkách a konkrétní bance. Dnes se pohybuje od 4 % na 7 %.

4. jak získat hypotéku v České republice.

* Jednorázové platby s nezbytnou součástí ceny nemovitosti, například v případě nákupů objektů vedlejšího bydlení, pozemků, atd.

* Postupné - například při koupi nemovitosti, výstavbě, rekonstrukci…


Hypoteční úvěr je uveden také na nákup nemovitostí v zahraničí. Navzdory tomu musí být zálohová nemovitost v České republice.

5. platba

Se provádí formou pravidelných měsíčních plateb – "anuity" před plnou splátkou dluhu.

6. účel úvěru

* Nákup nemovitosti, stavby, rekonstrukce
* Refinancování dřívějších projektů
* Refinancování existující půjčky s jinou bankou

Je možné získat hypotéku bez cíle – tzv. americkou hypotéku. Podmínky jsou velmi odlišné od konvenčních hypoték. Mimo jiné: financování až do výše 50 % zálohy a vyšší kredit (8-9 %).

7. financování objektů

* Obytných domů a bytů
* Nemovitostí používaných pro účely relaxace (domy, chaty, apod.)
* Pozemků
* Některých typů podnikatelských nemovitostí (kanceláře, administrativní budovy)

Исходный текст

Если Вы уже ранее ознакомились с условиями приобретения недвижимости, то Вы знаете, что недвижимость приобретается иностранцами, без разрешения на постоянное место жительства (ПМЖ), исключительно на Юридическое лицо (ООО).

 

 Podmínky pro firmu.

* Zakladatelé mohou být pouze fyzické osoby.
* Úvěrové smlouvy s bankou musí podepsat všichni zakladatelé.
* Firma by měla být zajištěny u obchodního soudu pouze jeden druh aktivity: "pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorů bez poskytování jiných služeb. "

2. Podmínky pro hypotéku.
*
Zástavní právo banky k nemovitosti.
* Dostatečná
platební schopnost klienta (odhad příjmů s pomocí prohlášení).
* Pojištění nemovitosti pro případ přírodních a jiných katastrof, a to v minimální výši půjčky (její cena je uvedena v příkladech).
* Silné doporučení pro příjemce pořídit si úvěr "pojištění života". To zaručí zaplacení úvěru i v případě ztráty schopnosti práce a platby. Navíc je doporučeno zmrazení prostředků platby na dobu trvání smlouvy ve prospěch banky, má to pozitivní vliv na snížení úrokové sazby.

Půjčky bez potvrzení o příjmu jsou úředně oprávněni přijímat pouze občané České republiky a osoby s povolením k trvalému pobytu v ČR. Úvěr může být přijat až do výše 50 % hodnoty zástavy nemovitosti při úrokové sazbě od 6,5 až 7,5 %.

Hypotéky pro cizí státní příslušníky bank posuzuje samostatně. Mohou vzniknout stejně jak obtěžující nebo usnadňující požadavky a okolnosti. Tento proces vyžaduje porozumění klienta v případě dalších požadavků.