Nemovitosti v České republice pro občany Ruska a SNS

Dnes již tisíce cizinců vlastní nemovitosti po celé České republice. České nemovitosti jsou jako investice fondů velmi populární jak mezi obchodníky ze západu a občany zemí SNS. V poslední době roste zájem o nákup nemovitosti nejen v Praze a rekreačních lokalitách České republiky, ale i v hlubokých lesích.

Důvodů je několik. Jsou tu poměrně nízké ceny nemovitostí (vůči západní Evropě), vstup České republiky do Evropské unie, a extrémně nízké majetkové daně, příznivé podnebí a ekologie v České republice.

Praha je velmi zelené město a v každém okrese jsou parky nebo zelené zóny. Řeka Vltava dělí dvě téměř stejné části města,proto je v Praze tak mnoho velkých a malých mostů, kteří značně usnadňují komunikaci mezi regiony. Počet obyvatel hlavního města je 1 milion. 200 tisíc. rezidentů.

Ovšem ceny v Praze jsou podstatně vyšší než v jiných městech České republiky. Je to pochopitelné: Praha je centrem podnikání, cestovního ruchu a kulturního života v zemi. Je tu snadnější najít zaměstnání, podnikání a metropolitní život se výrazně odlišuje od provincie.

Často jsme raději životu v tiché upravené oblasti, ideálem které je samozřejmě venkovská Evropa. Jestli finanční prostředky na nákup nemovitostí není dostatek a chcete se přesunout do Evropy, doporučujeme vám věnovat pozornost českým regionům.

Dobrým a ziskovým řešením by byl nákup nemovitostí v centrální oblasti České republiky. Pokud ceny v Praze jsou relativně vysoké, ve městech jako je například Beroun, Mělník, Mladá Boleslav, Poděbrady, Benešov atd. jsou náklady na byty a domy nižší. Obrovským ziskem těchto měst je blízkost Prahy: autem doslova za půl hodiny dojedete do hlavního města.

O něco dále na západ od Prahy jsou stejně atraktivní a populární města letoviska – takové jako Mariánské lázně a Karlovy Vary. Kromě toho téměř všichni mluví rusky, a můžete snadno komunikovat s místními.

Ty, kdo hledá levné nemovitosti, musíme upozornit na sever v České republice. Například na města Teplice, Liberec a Most. Velké plus severní části je blízkost Německa, jakož i lyžařských středisek, kde můžete strávit víkend.

Město Brno, druhé největší město v České republice je rovněž dobrou volbou. Rozvinutá infrastruktura, dostupnost univerzit, nákupních center. Zkrátka Brno je hlavní město východních Čech - Moravy.

Zajímavé z hlediska pobytu je malé město v jižních Čechách - Český Krumlov. Je to historické město, které se nachází v UNESCO, leží na ústí hlavní řeky v České republice - Vltavy, poblíž Rakouska. Většina městské nemovitosti je dávno vykoupena Rakušany a Němci. Ale i přesto, je zde několik zajímavých nabídek.

Aktuální ceny nemovitostí v regionech České republiky a v hlavním městě Praze, můžete vidět v naších horkých nabídkách nebo se můžete zeptat po telefonu.

Arlian nabízí služby na trhu s nemovitostmi.

NÁKUP domů v Moskvě a moskevském regioně, hledání možností koupě, odborné ocenění obydlí, pomoc při registraci a státní registraci.

PRODEJ obytných prostorů: nalezení kupce, prodej se současným nebo následovným nákupem jiného bytu, naléhavý prodej a nákup nemovitostí. Výměna obydlí včetně unikátní služby zajištěné výměny.

POMOC při: vyhotovení smluv, expertýze podkladů.

HYPOTÉKA: výpočet částky úvěru, dokumenty pro banku, výběr obydlí, jeho ověření.

ZÁRUKA bezpečnosti smluv. Seriózní a bezchybné jednání firmy. Společnost organizuje důkladný právní přehled obydlí, tedy bez možnosti získání obydlí, v jehož historii jsou fakta, které mohou v budoucnu zabránit ukončení transakce.

Kromě toho firma působí na trhu nových budov, příměstských a komerčních nemovitostí a nájemního bydlení. Naši specialisté provádí vyhledávání a výběr obytných a neobytných prostorů, pozemků, prodej a koupě pro zákazníka, hodnocení nemovitostí pro klienty. Zaručena právní podpora při transakcích. Bezplatné poradenství o nemovitostech.

VÝMĚNA PROSTŘEDNICTVÍM KOUPĚ A PRODEJE

Smlouva “hledání kupujicího, výběr alternativ a provádění transakcí"

právo k podpisu smlouvy o poskytování služeb a příloh k této dohodě má jenom pouze ten zaměstnanec společnosti, který má od ředitele společnosti plnou moc. Kromě toho dáváte naší společnosti do úschovy dokumenty potvrzující vaše právo na bydlení a dostáváte jejich přepis s razítkem a podpisem firmy. Po uzavření smlouvy společnost inzeruje Váš byt. Zaměstnanci přijímají tel. hovory, pořádají prohlídky. Podle normy přijaté ve firmě, alespoň jednou za týden Vás bude realitní agent informovat o tom, co se děje. Ve stejné době skontrolujeme historii vašeho bytu a pokud máme plnou moc, shromáždime k němu všechny potřebné dokumenty.

Když se najde kupující Vaší nemovitosti, začne hledání obydlí pro vás. Pro posouzení budou navrženy možností, odpovídající žádosti o získání obydlí. Poznámka: jasná formulace požadavků obydlí pomůže co nejdříve najít domov. Vybraný objekt bude rezervován a zkontrolován. Pokud v jeho historii najdeme "temné skvrny", pokračujeme hledání. Jeden nebo dva dny před uskutečněním smlouvy naši zaměstnanci domluví s Vámi a kupujícím čas, místa a podmínky jejího provedení. Jen tak mimochodem: musíme Vás o tom informovat, avšak ne Vás vyhledávat. Proto při podpisu smlouvy, napište ty souřadnice, kde opravdu budete k nalezení.

Zpravidla jsou realizovány prostřednictvím depozitáře: před podepsáním smlouvy se prodávající a kupující setkají v bance, počítají peníze a kladou je do sejfu, podmínky ke vstupu do něj jsou stanovené smluvními stranami. Po tomhle jsou podepsány smlouvy o koupě a prodeji všech zúčastněných nemovitostí v transakci.

Všechny transakce s nemovitostmi v Ruské federaci podléhají státní registraci. Pro vaše pohodlí zaměstnanci společnosti po obdržení příslušné plné moci dají dokumenty do registrace a potom vám je vrátí.

V době stanovené ve smlouvě, prodávající je povinen zrušit registraci, registrovat se na nové místo pobytu a odevzdat byt ve stavu vhodném pro život: na místě musí být potrubí, kuchyň, sporák, topné radiátory, okna, dveře, osvětlení a napájecí zdroj. Telefon závisí na dohodách s bývalým vlastníkem a operátorem pevné linky. Realitní agent bude kontrolovat absenci dluhů pro veřejné služby, zaplacení telefonu, osvětlení, atd., zajistí aby potřebné úkony a potvrzení byly podepsané. Pokud nejsou žádné nároky, bude vypracován akt přijímání a předávání potvrzující shodu smluvních stran na smlouvě o prodeji.

NÁKUP BYTŮ

Smlouva «poskytnutí služeb pro výběr a zapsání objektu do osobního vlastnictví» podepisujete smlouvu pro výběr a zapsání objektu do osobního vlastnictví, odpovídající požadavkům, které jsou detailizovány v zvláštní žádosti. Právo podepsat tento dokument a přílohy k této dohodě má pouze ten zaměstnanec společnosti, na jehož jméno dal ředitel plnou moc. Realitní agent najde možnosti, splňují parametry aplikace, kontroluje objekty a také se domlouvá o prohlídce bytů. Poznámka: jasné a správné znění požadavků umožní našemu specialistovi najít ubytování co nejdříve.

Realitní agent organizuje prohlídku v pro Vás výhodný čas. Také na sebe bere všechna jednání týkající se podmínek pro možnou dohodu. Znalost technologie smluv a situace na trhu umožňuje uspořádat vyjednávací proces tak, aby co nejvíc chránil Vaše zájmy. Ihned po prohlídce musíte vyplnit příslušný certifikát. Pokud se Vám objekt nelíbí, pokračujeme v hledání. Zvolením jednoho z bytů, souhlasíte se zakoupením v prohlídkové zprávě, souhlasíte s podmínkami plateb a zaplacením zálohy. Dále společnost provádí důkladný přehled právní historie bytu. Zjistí-li naši právníci fakta, které by mohly způsobit ukončení transakce, začne nové hledání.

Po provedení prohlídky se shromažďují dokumenty nezbytné pro dohodu a naznačuje se den provedení smlouvy. K zajištění bezpečnosti se běžně používá depozitář: peníze jsou uloženy do bankovní buňky, která je stanovena stranami.

Čas a místo podpisu smlouvy o koupě a prodeji s Vámi a ostatními stranami dané transakce dohodnou naši zaměstnanci. Pokud jste vdaná/ženatý, je nezbytné zajistit přítomnost manžela/manželky nebo přiložit jeho/její notářsky ověřený souhlas. Smlouva může být ověřená notářem nebo zapsána v jednoduché písemné formě. Podle pravidel společnosti od Vás zaměstnanci dostávají plnou moc pro státní registraci transakcí a předání dokumentů pro registraci. Toto uspořádání šetří čas. Bývalí vlastníci bytů by měli zrušit registraci. Před uzavřením smlouvy, se naši odborníci přesvědčí v přítomnosti náhradního bytu u prodejců a jejich registraci v jiném místě pobytu.

Poslední fáze transakce bude převedení bytu od bývalého vlastníka a podepsání aktu o převodu. Musíte přijmout byt a prodávající předat byt vhodný pro pobyt. Realitní agent bude kontrolovat absenci dluhů pro veřejné služby, zaplacení telefonů, osvětlení, atd., zajistit aby potřebné úkony a potvrzení byly podepsané.

PRODEJ BYTŮ

Smlouva «hledání kupujícího bytů a provedení transakcí»

Vstoupili jste do smlouvy pro hledání kupujícího Vašeho bytu, kde se uvádí: adresa objektu, jeho vlastnosti, náklady, doba trvání smlouvy, podmínky právnického a fyzického uvolnění bytu, práva a povinnosti stran. Právo podepsat tento dokument a přílohy k této dohodě má pouze ten zaměstnanec společnosti, na jehož jméno dal ředitel plnou moc. Kromě toho můžete dát naší společnosti do úschovy dokumenty potvrzující Vaše právo na bydlení a dostanete jeho kopii s razítkem firmy a podpisem zodpovědné osoby.

Po uzavření smlouvy společnost inzeruje Váš byt. Naši zaměstnanci přijímají hovory, uspořádají prohlídky s potenciálními kupci. Podle normy přijaté ve firmě bude Vás realitní agent alespoň jednou za týden informovat o tom, co se děje.

Paralelně s reklamou a náhledy připravujeme transakci. Naši zaměstnanci sami budou shromažďovat potřebné dokumenty pro prodej bytu: jenom prověřte příslušnou plnou moc. Kromě toho zkontrolujeme právní historii vašeho obydlí. Důvodem je zajištění toho, aby transakce šla přesně podle zákonu.

Když se najde kupec a dokumenty budou připravené, dojde k projednání podmínek dohody. O nich Vám potom sdělí naši zaměstnanci. Jen tak mimochodem: musíme Vás o tom informovat, avšak ne Vás vyhledávat. Proto při podpisu smlouvy, napište ty souřadnice, kde opravdu budete k nalezení.

Postup pro změnu vlastnictví netrvá jen jeden den, a proto se transakce obvykle provádí prostřednictvím depozitáře: před podepsáním smlouvy se prodávající a kupující setkají v bance, počítají peníze a kladou je do sejfu, podmínky ke vstupu do něj jsou stanovené smluvními stranami. Po tomhle jsou podepsány smlouvy o koupě a prodeji všech zúčastněných nemovitostí v transakci. Můžete ověřit notáře nebo v jednoduchých písemné podobě. Pokud jste vdaná/ženatý, je nezbytné zajistit přítomnost manžela/manželky nebo přiložit jeho/její notářsky ověřený souhlas. Práva a povinnosti stran, načasování uvolnění bytu, náklady a způsob platby jsou ve smlouvě stanovené.

Všechny transakce s nemovitostmi v Ruské federaci podléhají státní registraci. Pro vaše pohodlí zaměstnanci společnosti po obdržení příslušné plné moci dají dokumenty do registrace a potom vám je vrátí.

V době stanovené ve smlouvě, prodávající je povinen zrušit registraci, registrovat se na nové místo pobytu a odevzdat byt ve stavu vhodném pro život: v přípravě dokumentů Vám pomohou zaměstnanci společnosti. Při předání kupujícímu byt musí být v dobrém stavu v souhlasu s tímto zákonem o postupu přijetí bytu.